Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Hallinto-oikeus tyrmäsi käytettyjen tuontiautojen verotuskäytännön

 
-
(Lehtkuva/Martti Kainulainen)
Kouvolan hallinto-oikeus on antanut historiallisen päätöksen päätöksen autoverosta.

Päätöksen mukaan toisista EU:n jäsenvaltioista tuoduista käytetyistä ajoneuvoista ei saa periä enempää autoveroa kuin niiden arvoon on sisältynyt ensirekisteröintihetkellä voimassa olleen autoverolain mukaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vuonna 2005 ensirekisteröityä tuontiajoneuvoa ei saa verottaa nykyisen autoverolain mukaisella päästöpohjaisella prosentilla, vaan verotuksessa on käytettävä historiallista veroprosenttia.

Siten ajoneuvosta voidaan kantaa vain sen verran autoveroa kuin vastaavan jo kotimaan markkinoilla olevan ajoneuvon arvoon sisältyy sen tuontihetkellä.

Suomi on noudattanut virheellistä käytäntöä jo vuosia ja sekä tullille että hallinto-oikeuksiin on kertynyt lukemattomia valituksia, joissa verotuskäytäntöä on pidetty Euroopan unionin oikeuden nojalla syrjivänä, koska se suosii kotimaan markkinoilla olevia käytettyjä autoja muista EU-maista tuotaviin ajoneuvoihin nähden.

Suuritehoisille autoille helpotusta

Päätöksellä on valtava merkitys etenkin suuripäästöisten ajoneuvojen kohdalla. Esimerkiksi vuonna 2005 ensirekisteröidystä urheiluautosta, jonka päästöt ovat 317 g/km on aiemmin peritty liki 44 prosentia autoveroa.

Uuden päätöksen nojalla oikea veroprosentti olisi sama, jota autoon sovellettiin uutena, eli vain 28 prosentia. Useiden tuontiajoneuvojen kohdalla kyse on jopa tuhansien eurojen muutoksesta.

- Autoveropäätöksien valitusaika on kolme vuotta. Kaikkien kynnelle kykenevien tulisi heti valittaa saamistaan syrjivistä päätöksistä. Tästä saadaan taas kunnon myrksy aikaiseksi, suomalaista autoverokäytäntöä aina Euroopan Unionin tuomioistuimessa asti puinut lakimies Petteri Snell kommentoi oikeuden päätöstä.

Snell oli valittajan asiamiehenä kuuluisassa Siilin -tuomiossa, jonka seurauksena Suomen oli lakattava perimästä arvonlisäveroa tuontiautoista maksettavasta autoverosta.

Ote oikeuden päätöksestä
"Oikeuskysymyksenä asiassa oli, muodostuuko vuonna 2010 käytettynä Suomeen tuodun vuonna 1999 käyttöönotetun Jaguar-merkkisen ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus syrjiväksi Suomessa vuonna 1999 ensirekisteröityihin ajoneuvoihin verrattuna.

Samanikäisen Suomessa ensirekisteröidyn ajoneuvon veroprosentti on määritelty vuonna 1999 voimassa olleen autoverolain (1482/1994) mukaan auton hankinta-arvoon perustuen. Autoverolain 6 a §:n (266/2003) mukaan ennen vuotta 2003 valmistetun, käytettynä verotettavan henkilöauton veron osuus on 29 prosenttia bensiinikäyttöisen ajoneuvon verotusarvosta, jos mallikohtaista veroprosenttia ei ole julkistettu. Jaguar-merkkisten henkilöautojen historiallisia veroprosentteja ei ole julkistettu. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei niin sanotun keskimääräisen 29 %:n veron osuuden soveltaminen käytetyn ennen vuotta 2003 käyttöön otetun ajoneuvon verotuksessa ole syrjivää, jos Tullihallitus ei ole julkaissut kyseiselle ajoneuvomallille tietoa historiallisista veroprosenteista.

Hallinto-oikeus katsoi, että hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus muodostuu syrjiväksi vuonna 1999 voimassa olleen lain aikana ensirekisteröityihin vastaavanlaisiin ajoneuvoihin verrattuna. Tässä tapauksessa syrjimättömänä veron osuutena on pidettävä laissa 266/2003 määriteltyä 29 prosenttia."

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita