Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Huono lääkepakkaus voi koitua potilaalle kohtalokkaaksi

 
-
(Lehtikuva/AFP)
Erityisesti vanhuksille, sairauden takia heikentyneille tai paljon lääkkeitä käyttäville on tärkeää, että pakkaukset on helppo avata ja annostella ja ohjeet on helppo lukea.

VTT tutki Helppokäyttöinen lääkepakkaus -projektissa erilaisten pakkausten avausmekanismien käytettävyyttä ja kehitti pakkausten nykyistä helpompaa avaamista ja ohjeiden luettavuutta tukevia menetelmiä lääkepakkausten suunnittelua varten.

Pakkausten suunnittelussa lähtökohtana pitää olla tuotteen käyttäjät ja heidän tarpeensa. Pahimmillaan voi käydä niin, että potilas tai hoitaja valitsee väärän lääkkeen, annostelee sen väärin tai ei saa pakkausta lainkaan auki.

- Jos lääkepakkausta ei saa auki ja välttämättömät lääkkeet jäävät syömättä, seuraukset voivat olla kohtalokkaita. Onnistuneen lääkepakkauksen toteuttaminen on monen tekijän summa: kokonaisuuden voi pilata yksittäisellä tekijällä, esimerkiksi liian vahvalla sinetillä, toteaa projektipäällikkö Raija-Liisa Heiniö VTT:ltä.

Lääkepakkauksen avaamista helpottavat selkeä avausmekanismi, mahdollisuus saada hyvä ote pakkauksesta ja avaamisessa tarvittava vähäinen voima. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä etenkin reumaa sairastaville ja vanhuksille. Tutkimus osoitti, että tutkituista lääkepakkauksista heille helpointa lääkkeen saaminen oli nostettavalla kannella varustetusta muovipurkista ja blisterilevystä.

Hyvä graafinen suunnittelu lisää turvallisuutta

Lääkevalmisteen nimi, vahvuus ja käyttötarkoitus ovat käyttäjälle tärkeää tietoa, joka on tuotava selkeästi esille. Lääkepakkauksissa oleva teksti on käyttäjälle usein kuitenkin liian pientä ja hankalasti luettavaa. Käyttäjälle olennaisin tieto saattaa hukkua vähemmän tärkeämmän tiedon sekaan.

Luettavuuden kannalta pakkauksen graafinen suunnittelu on ensiarvoista. Huomio tulee kiinnittää erityisesti kirjasimen tyyppiin ja kokoon sekä tekstin ja taustan väliseen kontrastiin.

Esimerkiksi VTT:n kehittämä Helppo lukea -testi auttaa löytämään pakkauksen ongelmakohdat ja kehittämään selkeitä, potilasturvallisuutta edistäviä lääkepakkauksia ja pakkausselosteita.

VTT:n koordinoimassa ja Tekesin rahoittamassa Helppokäyttöinen lääkepakkaus  -projektissa kehitettiin pakkausten suunnittelua helpottavia testausmenetelmiä ja vertailtiin erilaisia lääkepakkauksia. Projektin toteuttivat VTT, Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskus ja Työterveyslaitos.

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijat ideoivat uudenlaisia malleja helposti avattavista lääkepakkauksista.

Projektiin osallistuivat myös lääkeyritykset Santen Oy ja Abbvie Oy sekä graafisen alan yritys Jaakkoo-Taara Oy. Asiantuntijoina projektissa toimivat Lääketeollisuus ry, Suomen Reumaliitto ry ja Pakkaustutkimus – PTR ry.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita