Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Viro suosikki - suomalaisten ulkomaanmatkailu kasvoi

 
-
Suomalaiset tekivät Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 7,8 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Määrässä on kasvua 17 prosenttia edellisvuodesta. Ulkomaanmatkailun suosikkikohde oli Viro.

Suomalaiset tekivät ulkomaille 5 836 000 sellaista vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana yövyttiin ainakin kerran kohdemaassa.

Viro oli jälleen selvästi suosituin matkakohde. Viroon suuntautui joka neljäs matka eli lähes 1,5 miljoonaa matkaa. Toiseksi eniten matkustettiin Ruotsiin ja kolmanneksi eniten Espanjaan. Ruotsiin tehtiin 738 000 ja Espanjaan 610 000 matkaa.

Määrällisesti eniten lisääntyivät Viroon tehdyt matkat, 464 000 matkalla. Vuonna 2012 muutkin Suomen naapurimaat ja lähialueet houkuttivat suomalaisia matkailijoita, sillä matkat Pohjoismaihin, Venäjälle ja Baltian maihin lisääntyivät edellisvuodesta kaikkiaan yli miljoonalla.

Etelä-Eurooppakin suosiossa

Etelä-Eurooppaan ja Itäisen Välimeren maihin sekä Espanjan Kanariansaarille matkoja tehtiin 1 442 000, Espanja, Italia ja Kreikka suosituimpina kohteina. Manner-Espanjaan ja Baleaarien saarille matkoja tehtiin 314 000, Kanariansaarille 296 000, Italiaan 243 000 ja Kreikkaan 222 000.

Yleensä Etelä-Eurooppaan suuntautuvat matkat ovat pitkiä, mutta Italiaan tehdään myös lyhyitä pyrähdyksiä. Italian matkoista 16 prosenttia kesti alle neljä yötä. Itä- ja Länsi-Euroopan suosituimmat matkakohteet olivat Saksa, Ranska ja Britannia.

Myös kaukokohteisiin matkustettiin ahkerasti. Aasian ja Oseanian alueelle matkoja tehtiin 52 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomalaisten suosimaan Thaimaahan matkoja suuntautui 146 000. Myös Amerikan mantere oli suomalaisten mieleen, matkoja sinne tehtiin 74 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Näistä matkoista Yhdysvaltoihin suuntautui 99 000. Afrikkaan vapaa-ajanmatkoja tehtiin 89 000.

Lisäksi suomalaiset tekivät lähes 1,3 miljoonaa vapaa-ajanristeilyä. Tämä on 21 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Risteilyt ovat matkoja, joiden aikana yövytään vain laivalla; maissa voidaan käydä, mutta ilman yöpymistä. Kaksi kolmesta vapaa-ajanristeilyistä, eli 833 000 risteilyä, tehtiin Ruotsiin. Viroon suuntautui 413 000 vapaa-ajanristeilyä.

Ulkomaan päivämatkojen määrä (700 000) väheni 13 prosenttia edellisvuodesta. Viroon tehtiin 428 000 päivämatkaa - kaikki meritse - sekä Ruotsiin 137 000 päivämatkaa, joista ylivoimaisesti suurin osa omalla autolla.

1,8 miljoonaa työ- ja kokousmatkaa

Vuonna 2012 ulkomaille tehtiin 1,8 miljoonaa sellaista työ- ja kokousmatkaa, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa. Ulkomaan työmatkojen määrä kasvoi 48 prosenttia vuodesta 2011. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä työmatkoja tehtiin eniten Ruotsiin, Saksaan, Viroon ja Venäjälle.

Työhön liittyviä päivämatkoja tehtiin vuoden 2012 aikana 224 000, eli 39 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Ulkomaille tehtiin myös 115 000 työhön liittyvää risteilyä, 18 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Kotimaahan 6,4 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä lomamatkaa

Kotimaassa tehtiin noin 6,4 miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, joiden aikana käytettiin ainakin kerran maksullista majoituspalvelua, kuten hotellia, vuokrattua mökkiä tai leirintäaluetta. Määrä kasvoi 10 prosenttia, eli 564 000 matkalla edellisvuoteen verrattuna.

Suosituimmat kohdemaakunnat maksullisen majoituksen sisältäneillä matkoilla olivat Uusimaa, Pirkanmaa, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa sekä Varsinais-Suomi. Uudellemaalle suuntautui 1 187 000 matkaa, eli 19 prosenttia kaikista maksullisen majoituksen matkoista.

Pirkanmaalle, Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja Varsinais-Suomeen suuntautui noin joka kymmenes matka. Nämä viisi maakuntaa kattoivat lähes 60 prosenttia maksullisen majoituksen kysynnästä.

Maksullisen majoituksen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla yövyttiin yhteensä 17,5 miljoonaa kertaa, joka oli 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Edellisvuoteen verrattuna hotelleissa, lomakylissä ja leirintäalueilla vietetyt yöt vähenivät kasi prosenttia, mutta vuokramökeissä vietetyt yöt lisääntyivät 24 prosenttia.

Lisäksi kotimaassa tehtiin 20,4 miljoonaa yli yön kestänyttä ilmaismajoitusmatkaa eli matkaa omalle mökille tai vierailumatkaa sukulaisten tai tuttavien luo. Näiden matkojen määrä väheni edellisvuodesta 20 prosenttia.

Varaukset netin kautta

Vapaa-ajanmatkalla käytettävän majoituksen ja matkustusvälineen varaamisessa internetin käyttö käyttö on yleistä. Matkalipun varanneista 73 prosenttia ja majoituksen varanneista 61 prosenttia oli tehnyt varauksen internetin kautta.

Kotimaan maksullisen majoituksen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 55 prosenttia majoituksista varattiin netin kautta. Lähes kaikki kotimaan lentomatkailijat varasivat matkalipun netissä ja junalla kulkeneistakin kolme neljästä.

Ulkomaan vapaa-ajanmatkoihin majoituksen varasi netissä kolme neljästä yöpyjästä. Lentokoneella Suomesta ulkomaille vapaa-ajanmatkalle lähteneistä 88 prosenttia varasi lipun netin kautta. Laivamatkojen osalta vastaava luku oli 65 prosenttia.

Matkustaneiden henkilöiden lukumäärät ovat nousseet hienoisesti viime vuosina. Vuoden 2012 aikana neljä miljoonaa eli 92 prosenttia 15–84-vuotiaista suomalaisista teki ainakin yhden sellaisen vapaa-ajanmatkan, joka sisälsi yöpymisen. Pääkaupunkiseudulla asuvista peräti 96 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan.

Lähes joka neljäs 15–84-vuotiaista suomalaisista, eli 970 000 henkilöä, teki yöpymisen sisältäneen työmatkan kotimaassa tai sellaisen ulkomaan työmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Matkustamattomista suomalaisista 37 prosenttia kertoi syyksi haluttomuuden matkustaa, 22 prosenttia ei matkustanut taloudellisista syistä johtuen ja 20 prosenttia sanoi terveydellisen syyn estävän matkustamisen.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita