Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Epäiltyjen tietojärjestelmän valvonta alkaa heti

 
-
Sisäministeri Päivi Räsäsen (kd.) mukaan vielä on liian aikaista vetää lopullisia johtopäätöksiä, mihin epäiltyjen tietojärjestelmän luvaton käyttö voi johtaa. Mahdolliset hallinnolliset toimenpiteet tehdään esitutkinnan ja selvitysten valmistuttua.

Räsänen sai perjantaina Poliisihallitukselta poliisiylijohtajan käynnistämän selvityksen tulokset epäiltyjen tietojärjestelmän käytöstä ja valvonnasta. Selvitys sisältää useita toimenpiteitä, joihin ryhdytään sen jälkeen, kun paljastui, että myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin nimi on järjestelmässä.

Selvityksen lisäksi sisäministeriö on pyytänyt Poliisihallitukselta 10.5. mennessä laajempaa selvitystä poliisiyksiköiden välisistä yhteistyöongelmista ja henkilötietojen käsittelystä epäiltyjen tietojärjestelmässä. Räsäsen mukaan ministeriössä tullaan tarkkaan analysoimaan saatavat selvitykset.

– Koska esitutkinta on lisäksi vielä kesken, on liian aikaista vetää lopullisia johtopäätöksiä. Mahdolliset hallinnolliset toimenpiteet tehdään esitutkinnan ja selvitysten valmistuttua, painottaa Räsänen.

- Koska kyseessä on vakava asia myös tietojen vuotamisen osalta, lopullisia johtopäätöksiä pitää harkita tarkkaan, Räsänen lisää.

Tarkastukset kaikissa yksiköissä

Epäiltyjen tietojärjestelmässä olevat tiedot tarkastetaan kaikissa poliisiyksiköissä erillisen suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma valmistuu tietosuojavaltuutetun kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Tarkastusten tulokset raportoidaan Poliisihallitukselle.

Epäiltyjen tietojärjestelmän käyttäjien tiedot tarkastetaan jokaisessa poliisiyksikössä ja varmistetaan määräyksenmukainen salassa pidettävä suojaustaso. Myös poliisin toiminnalliset ohjeet ja olemassa olevat tekniset ohjeet tarkistetaan.

Epäiltyjen tietojärjestelmän esimiesvalvontaa aiotaan myös lisätä. Uusien henkilöiden lisäämisen osalta tietojärjestelmään rekisteröinnin laillisten ja laadullisten edellytysten arvioinnin suorittaa päällystöön kuuluva virkamies.

Poliisikoulutuksessa huolehditaan jatkossa järjestelmään liittyvän koulutuksen ja osaamisen lisäämisestä.


Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita