Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Ilmatieteen laitos on testannut menetelmiä valvoa laivojen päästörajoituksia

 
-
Ilmatieteen laitos on mukana SNOOP- ja BSR InnoShip -hankkeissa, joissa tutkitaan laivapäästöjen vaikutusta ilmanlaatuun, ihmisiin ja ympäristöön.

Hankkeissa testataan myös menetelmiä, joilla voidaan valvoa, että laivat käyttävät rikkipitoisuudeltaan hyväksyttäviä polttoaineita. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi vuonna 2008 uudet rajat laivojen polttoaineen rikkipitoisuudelle. Asia lisättiin merten pilaantumisen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen.

Uusitussa EU:n rikkidirektiivissä on tiukennuksia meripolttoaineiden sisältämään rikkimäärään. Korkein sallittu meripolttoaineiden rikkipitoisuus laskee nykyisestä 1,0 prosentista 0,1 prosenttiin Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin alueilla. Tiukennukset astuvat voimaan vuoden 2015 alusta lähtien.

Ilmatieteen laitos on mitannut laivojen pakokaasupäästöjä ja samalla testannut menetelmiä, joilla direktiiviä voidaan valvoa maalta ja ilmasta. Testatussa menetelmässä ilmakehästä mitatusta hiilidioksidin ja rikkidioksidin suhteesta voidaan määrittää laivan käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus.

Ilmatieteen laitos on määrittänyt laivojen savukaasujen suhteita tekemällä mittauksia maalta laivaväylän varrella. Mittauksia on tehty myös suoraan laivan jättämästä savuvanasta lentokoneella, johon on asennettu mittauskalustoa.

Mittauskalustoa on lennätetty pääasiallisesti Helsingin edustalta, mutta tutkimusta on tehty myös vilkkaasti liikennöidyllä Helsingin ja Tallinnan välisellä väylällä.

Seuraava askel on lennättää raskaampaa mittauskalustoa Aalto-yliopiston kaksimoottorisella SkyVan-lentokoneella. Lentokone varustetaan monipuolisella mittauslaitteistolla, jolla tutkitaan myös laivojen pienhiukkaspäästöjä. Näin saadaan lisätietoa meridieseleistä tulevien polttoperäisten hiukkasten koostumuksesta.

- Tähän mennessä saadut tulokset osoittavat, että menetelmä toimii hyvin, ja koealueilla mitatut alukset noudattivat rikkirajoituksia, Ilmatieteen laitoksesta kerrotaan.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita