Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

"Ruotsin malli vauhdittamaan terveyskeskuksiin pääsyä"

 
-
(Lehtikuva/Kaija Siren)
Kokoomuksen kansanedustajien Sari Sarkomaan ja Anne-Mari Virolaisen mielestä on välttämättömänä, että sosiaali- ja terveysministeriö selvittää viivytyksettä Ruotsissa käyttöön otettujen ns. Vård val ja Fritt val –lainsäädäntöjen soveltamisen Suomessa.

Ruotsin mallissa raha seuraa potilasta, joka saa valita vapaasti hoitopaikkansa perusterveydenhuollossa ja hoivapalveluissa.

- Suomen sote-uudistus kaipaa kipeästi lisävoimaa varmistamaan, että painopiste siirtyy oikeasti peruspalveluihin, ja että terveysasemalle pääsee jonottamatta. Hoitojonot ja terveyserot tulevat kalliiksi, kokoomuskansanedustajat sanovat.

Ruotsin mallin painavin perustelu on se, että se on lisännyt hoitoon pääsyn tasa-arvoa. Ruotsissa 93 prosenttia hoitoa tarvitsevista pääsee lääkärille viikon sisällä.

- Suomi tarvitsee ripeitä ja vaikuttavia ratkaisuja tasapuolisten palvelujen turvaamiseksi. Ja siksi on rohkeasti uskallettava ottaa oppia naapurimaasta, Sarkomaa ja Virolainen sanovat.

Kokoomusedustajat perustelevat ehdotustaan Ruotsin mallin selvittämisestä myös sillä, että valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa on vielä rahoitusratkaisut avoinna.

- Suomella ei ole varaa olla arvioimatta, miten vastaava järjestelmä toimisi meidän oloissamme, toteavat Sarkomaa ja Virolainen.

Samalla rahalla enemmän

Ruotsissa uudistus on mahdollistanut sen, että perusterveydenhuollossa ja hoiva-alalla on saatu samalla rahalla enemmän. Palveluntuottajia kannustetaan hoitamaan potilas laadukkaasti ja ehkäisevää työotetta käyttäen. Uudistuksen myötä tuottavuus on kasvanut samalla, kun hoitoon pääsy, hoidon laatu ja ihmisten tyytyväisyys ovat parantuneet.

Erityisen huomionarvoista on se, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä rajaa on onnistuttu siirtämään perustason suuntaan.

Ruotsissa palveluntarjoajat, jotka täyttävät asetetut laatu- ja muut vaatimukset, voivat toimia järjestelmässä, mutta valinta on aina potilaan. Järjestelmän toimivuuden turvaa se, että toimijoiden lainmukaisuutta ja laatua seurataan sekä valvotaan tarkasti.

Järjestelmä ei myöskään erottele yksityistä ja julkista sektoria, vaan ne toimivat tasavertaisina palvelujen tuottajina. Myös uusia terveydenhuollon ja hoiva-alan palveluyrityksiä on syntynyt runsaasti.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita