Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

SBS:n televisiotoimiluvan muutos hylättiin

 
-
Valtioneuvosto hylkäsi torstaina SBS TV Oy:n hakemuksen Kutonen-kanavan toimiluvan muuttamiseksi.

SBS oli pyytänyt, että toimiluvan sanamuotoa muutettaisiin tai vaihtoehtoisesti, että toimilupa pidettäisiin ennallaan ja valtioneuvosto vahvistaisi Kutosen ohjelmiston olevan sellaisenaan toimiluvan mukainen.

SBS:n televisiokanava oli aiemmalta nimeltään The Voice TV. SBS TV Oy:lle myönnetyssä nykyisessä toimiluvassa todetaan, että ohjelmiston täytyy koostua monipuolisesti koti- ja ulkomaisista musiikkivideoista, toimitetusta kotimaisesta sisällöstä sekä muista musiikkiin ja musiikkiviihteeseen liittyvistä ohjelmista.

Valtioneuvosto sanoo suhtautuvansa kriittisesti toimilupaehtojen muuttamiseen. Myöntäessään SBS TV Oy:n nykyistä toimilupaa valtioneuvosto piti perusteltuna myöntää ohjelmistolupa musiikkiviihteeseen keskittyvälle kanavalle. Erityisesti huomiota kiinnitettiin kotimaisen musiikkiohjelmistotarjonnan lisääntymiseen.

Valtioneuvosto sanoo pyrkiväns toimilupapäätöksellään muun muassa turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden ja katsoo, ettei SBS TV Oy:n toimilupaa ole voimassaolevan lainsäädännön mukaan tarpeen muuttaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemassa sähköisen viestinnän lainsäädännön kokonaisuudistuksessa eli tietoyhteiskuntakaaressa on tarkoitus muuttaa ohjelmistotoimilupamenettelyä. Suhtautumista vastaaviin muutoshakemuksiin voidaan arvioida silloin uudelleen. Ainakin toistaiseksi valtioneuvosto haluaa kuitenkin noudatettavan nykyisen lainsäädännön mukaista linjaa.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita