Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Kansalaisuusasetus täsmentää maistraattien tehtäviä

 
-
Valtioneuvosto torstaina antamalla uudella kansalaisuusasetuksella täsmennetään maistraattien velvollisuuksia sekä muutetaan säännöksiä kansalaisuushakemusten ja -ilmoitusten vastaanottajaviranomaisen toimista.

Toukokuun alussa voimaan tulevalla uudella asetuksella korvataan vuonna 2003 annettu asetus. Uusi asetus ei vaikuta kansalaisuuden saamisen perusteisiin, joista säädetään kansalaisuuslaissa, mutta sillä säädetään tarkemmin muun muassa viranomaisten tehtävistä kansalaisuusasioiden vireillepanossa ja käsittelyssä.

Uusi asetus täsmentää maistraattien velvollisuutta pyytää Maahanmuuttovirastolta kansalaisuusaseman määrittelyä lapsista, jotka ovat syntyneet Suomessa tai joiden vanhemmat ovat kansalaisuudeltaan tuntemattomia.

Säännösten selkeyttämisen lisäksi tavoitteena on välttää tarpeettomia määrittämispyyntöjä ja pyyntöjen tekemistä automaattisesti, jos lapsen kansalaisuus käy ilmi muutoinkin.

Uudella asetuksella muutetaan myös säännöksiä kansalaisuushakemusten ja -ilmoitusten vastaanottajaviranomaisen toimista. Uudistuksen tavoitteena on vähentää poliisin työmäärää.

Muutoksen myötä kansalaisuushakemukset ja -ilmoitukset saapuvat Maahanmuuttovirastolle nopeammin, ja jatkossa virasto tekee useimmat niistä rekisteritarkastuksista, jotka aikaisemmin on tehnyt poliisi. Tavoitteena on, että asioiden kokonaiskäsittelyaika lyhenee.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita