Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Ville Niinistö: Talouspoliittinen neuvosto arvioimaan hallituksen talouspolitiikkaa

 
-
niinisto ville vihreat 200611 lehtikuva mikko stig
Ville Niinistö. (Lehtikuva/Mikko Stig)
Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi puoluevaltuustolle pitämässään puheessa päätösten olevan vankalla pohjalla kun asiat valmistellaan huolella.

Hyvien päätösten valmisteluun kuuluu Niinistön mukaan myös avoin julkinen keskustelu ja tutkijoiden näkemysten huomioon ottaminen.

- Vihreät ovat pitkään ajaneet kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamista ja tutkimuksen parempaa hyödyntämistä. Tästä esimerkkejä ovat toteuttamamme ilmastopaneeli, joka tuo ilmastotiedettä päätöksenteon tueksi, sekä perustuslain uudistuksessa läpiviety kansalaisaloite.

Niinistö totesi, että kehysriihen yritysveroratkaisun käänteistä on otettava oppia. Talousasioiden valmistelun on oltava erityisen laaja-alaista.

- Tutkijoiden panosta taloustiedon käyttöön voitaisiin lisätä avaamalla kaikki ministeriöiden talousdata tutkijoiden käyttöön sekä nimeämällä Ruotsin mallin mukainen huippuasiantuntijoista koostuva talouspoliittinen neuvosto, joka arvioi hallituksen talouspolitiikkaa, Niinistö ehdotti.

Niinistön mukaan näyttää siltä, että kalastus-, metsä- ja ilmastopolitiikassa halutaan tehdä päätöksiä pelkästään mielipiteiden tai lyhyen tähtäimen taloudellisten etujen kautta.

- Olen korostanut, että ympäristöministeriö on kestävien ratkaisujen tulevaisuusministeriö. Samaa ajattelua on saatava yli sektorirajojen. Vesiensuojelun ongelmia ei pystytä täysin ratkomaan, jollei maatalouden ympäristötukea tehosteta.

- Metsien monimuotoisuudella on valtavat hyödyt: ei vain eliölajeille, vaan myös ihmisten virkistyskäytölle ja esimerkiksi luontomatkailulle. Siksi metsiä ei voi kohdella vain puukuutioina metsälain uudistuksessa. Maa- ja metsätalousministeriönkin on tultava nykyaikaan, Niinistö korosti.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita