Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Pörssiyhtiöiden sisäpiirisäännökset eivät syrjäytä yt-lakeja

 
-
Yhteistoiminta-asiamies Helena Lamponen on antanut ohjeen yhteistoimintaa ja osallistumista koskevien lakien sekä arvopaperimarkkinalain sisäpiirisääntelyn yhteensovittamisesta.

Kannanotto tulee tilanteeseen, jossa listattu yhtiö suunnittelee esimerkiksi henkilöstömuutoksia.

- Olemme havainneet epäselvyyttä yhteistoiminta- ja osallistumislakien sekä arvopaperimarkkinalain sisäpiirisäännösten samanaikaisessa noudattamisessa. Ohje selventää käytäntöjä, perustelee yhteistoiminta-asiamies Lamponen.

Sisäpiirintieto on suoraan arvopaperimarkkinalain nojalla salassa pidettävä tieto. Yhteistoiminta-asiamiehen näkemyksen mukaan yksinomaan se, että tiedottamisessa, kuulemisessa, neuvottelumenettelyssä tai osallistumisessa ilmaistaan sisäpiirintietoa, ei oikeuta yritystä jättämään noudattamatta yhteistoimintaa ja osallistumista koskevaa lainsäädäntöä.

Ohjeessa on yhteistoiminta-asiamiehen näkemykset sisäpiirintiedon ilmaisemisesta, salassapitovelvollisuudesta, poikkeussääntelyn soveltamisesta sekä sisäpiirimerkinnästä yhteistoiminta- ja osallistumislainsäädäntöä sovellettaessa.

Yhteistoiminta-asiamiehen ohje on asiantuntijakannanotto, eikä se sido oikeudellisesti. Sitovan ratkaisun voi antaa vain tuomioistuin.

Yhteistoiminta-asiamies valvoo yhteistoimintaa ja osallistumista koskevan lainsäädännön noudattamista yrityksissä. Valvottava kenttä on laaja, sillä yksinomaan yt-lain piirissä on noin 8 000 yritystä ja 800 000 työntekijää. Arvopaperimarkkinalain soveltamista valvoo puolestaan Finanssivalvonta.

Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto käsitteli noin 1 200 asiaa vuonna 2012. Neuvonta painottui työvoiman vähentämistilanteisiin. Työnantajat ja henkilöstön edustajat pyysivät neuvoja myös yrityksen tiedottamisvelvoitteista sekä henkilöstösuunnitelman ja koulutustavoitteiden neuvottelemisesta vuosittain yhteistoiminnassa.

Yhteistoiminta-asiamies neuvoo yt- ja osallistumislakien soveltamisessa sekä edistää lakien tuntemusta. Asiamies toimii itsenäisesti työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita