Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Talvivaara käynnistää louhinnan toukokuussa

 
-
Talvivaara keskeyttää helmikuussa 2013 aloitetut lomautukset käynnistääkseen keskeytyksissä olleen malmin louhinnan ja malminkäsittelytoiminnot uudelleen toukokuussa 2013.

Yhtiö aloittaa louhinnan Kuusilammen avolouhoksen pohjoispäästä, missä veden pinta on laskenut sellaiselle tasolle, että kaivos- ja murskaustoiminnan aloittamisen valmistelut voidaan käynnistää. Huolimatta Kuusilammen avolouhoksen valmisteluista kaivostuotantoon, avolouhos tulee edelleen palvelemaan vesien varastoinnin varokapasiteettina.

Louhinnan käynnistäminen noin puolitoista kuukautta aiempaa suunnitelmaa aiemmin parantaa kaivoksen kokonaisvesitasetta, koska uusi malmi sitoo kasausvaiheessa merkittävän määrän, noin 10-15 prosenttia massastaan, vettä.

Esimerkiksi kymmenen miljoonaa tonnia uutta malmia sitoo itseensä noin miljoona kuutiometriä vettä. Uuden malmin saaminen liuotusprosessiin ennakoitua nopeammin auttaa myös Yhtiön tuotantotavoitteiden saavuttamista ja kaivoksen ylösajon etenemistä suunnitelmien mukaisesti.

Lomautusten peruutus koskee 184 työntekijää. Helmikuussa aloitetuista lomautuksista ehdittiin toteuttaa yli puolet, kun 121 työntekijää oli lomautettuna helmi-huhtikuun aikana.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita