Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Sairaalapotilaille voisi tarjota enemmän arkista toimintaa

 
-
Potilaan aika sairaalassa kuluu usein osaston viralliseen päiväohjelmaan kuuluvien tapahtumien pitkäveteisessä odottelussa.

- Potilaan aktiivisuutta voitaisiin ylläpitää tarjoamalla enemmän arkisen toiminnan mahdollisuuksia, sanoo Riikka Lämsä, jonka sairaalaosaston potiluutta käsittelevä väitöskirja tarkastetaan 19. huhtikuuta Helsingin yliopistossa.

Väitöstyössään Lämsä havaitsi, että sairaalaosastolla olevien potilaiden aika kului suureksi osaksi osaston rutiininomaisen päiväohjelman tapahtumien kuten lääkärinkierron ja ruokailujen odottamiseen.

Jotkut potilaat täyttivät aikaansa omaehtoisella arkisella tekemisellä, mutta monet jäivät passiivisen odottelijan rooliin. Lämsän mielestä kuitenkin olisi monia asioita, joita potilaat voisivat tehdä itse sen sijaan, että henkilökunta tekee ne heidän puolestaan.

Lääkärinkiertoon vaihtoehtoisia toimintamalleja

Potilaan tietosuojan parantamiseksi lääkärinkierto voitaisiin Lämsän mukaan toteuttaa erillisessä tilassa tai kehittää muita vaihtoehtoisia toimintamalleja.

- Potilailla tulisi olla mahdollisuus itse vaikuttaa siihen, mitä tietoja hän haluaa käsitellä muiden potilaiden kuullen, Lämsä sanoo.

Potilaan kotiuttamiseenkin liittyy hänen mukaansa yllättävän paljon neuvotteluja ja ristiriitoja. Kotiuttamiselle olisikin hyvä laatia läpinäkyvät, yhteisesti hyväksytyt kriteerit.

Lämsän mielestä myös naisten ja miesten sijoittamisesta samaan potilashuoneeseen olisi hyvä keskustella yleisesti ja avoimesti ennen kuin käytäntö yleistyy.

Riikka Lämsän väitöskirja "Potilaskertomus. Etnografia potiluudesta sairaalaosaston käytännöissä" tarkastetaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 19. huhtikuuta.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita