Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Haitallinen radonkaasu voidaan poistaa tehokkaasti kaivovedestä

 
-
Yksityiskaivojen vesissä voi olla haitallisia määriä radioaktiivista radonia. Radonin poistolaitteet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, sillä niillä vedessä esiintyvä radon on saatu poistettua monissa tapauksissa lähes kokonaan.

- Tämä on pienentänyt merkittävästi asukkaiden säteilyannoksia. Laskennallisesti voidaan arvioida, että radonin poistolaitteilla on jo nyt vältetty muutamia ennustettuja syöpätapauksia, toteaa aiheesta väitöskirjan tehnyt Tuukka Turtiainen.

Suomalaisiin yksityiskaivoihin asennettiin vuosina 1997–2007 noin tuhat aktiivihiilisuodatinta tai ilmastuslaitetta radonkaasun poistamiseksi kaivovedestä. Tämä on noin 15 prosenttia niistä kaivoista, joissa veden radonpitoisuus ylittää terveysperusteisen enimmäisarvon eli 1000 becquereliä litrassa. Suomessa on edelleen joitain tuhansia yksityiskaivoja, joissa radonpitoisuus on liian korkea.

Liian korkeita radonpitoisuuksia esiintyy vain porakaivoissa, arviolta joka kymmenennessä. Vesilaitosten ja rengaskaivojen vesissä radonia on vain vähän.

- Juomaveden radonin arvioidaan lisäävän riskiä sairastua mahalaukun syöpään. Koska veden käytön yhteydessä veteen liuennutta radonia vapautuu hengitysilmaan, myös asukkaiden riski sairastua keuhkosyöpään kasvaa, kertoo Turtiainen.

Radon on radioaktiivinen kaasu, joka syntyy maaperässä olevasta luonnon uraanista. Radon liukenee pohjaveteen ja voi siis olla myös kaivovedessä esiintyvä haitta-aine. Talousveden radonista aiheutuva säteilyannos on suomalaisille keskimäärin pieni, koska vain noin kaksikymmentätuhatta porakaivoveden käyttäjää altistuu korkeille radonpitoisuuksille.

Pahimmissa tapauksissa vuotuiset säteilyannokset ovat olleet kymmeniä millisievertejä. Tyypillisin radonin aiheuttama haitta on sen kulkeutuminen asuntojen sisäilmaan talojen perustuksissa olevien rakojen läpi. Sisäilman radon aiheuttaa arviolta puolet suomalaisten keskimääräisestä säteilyannoksesta, joka on noin 3,7 millisievertiä vuodessa.

Poistomenetelmillä hyvät ja huonot puolensa

Tutkituilla menetelmillä, aktiivihiilisuodatuksella ja ilmastuksella, on sekä hyviä että huonoja puolia. Koska aktiivihiilisuodattimiin kertyy radioaktiivisia aineita, ne lähettävät läpitunkevaa gammasäteilyä, eikä niitä ole Turtiaisen mukaan syytä asentaa asuinrakennuksessa oleviin tiloihin. Niiden hiilisisus tulee myös vaihtaa 3–5 vuoden välein. Toisaalta ne ovat osoittautuneet hyvin toimintavarmoiksi.

Ilmastimet vaativat aktiivihiilisuodattimia enemmän asennustilaa ja niissä on esiintynyt joissain tapauksissa vikoja. Niihin ei kuitenkaan kerry radioaktiivisia aineita, vaan veteen liuennut radonkaasu johdetaan tuuletuskanavaa pitkin ulkoilmaan.

Kumpikaan menetelmä ei ole heikentänyt veden muuta laatua ja radonin puhdistuminen on ollut riittävää. Aktiivihiilisuodattimet maksavat noin 1000 euroa. Ilmastuslaitteiden hinnat ovat 2000 eurosta ylöspäin.

FM Tuukka Turtiaisen väitöskirja Radon and radium in well water: Measurements and mitigation of exposure tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa perjantaina 12. huhtikuuta.

Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita