Tilaa uutiskirje

Uutiskirje lähetetään sinulle joka arkipäivä

Heikko koulumenestys on terveysriski naisille

 
-
 
(Compic/Seppo Haavisto) 
Koulumenestys ennustaa aikuisiän lihavuutta naisilla, Helsingin yliopistossa perjantaina tarkastettavasta Saija Alatuvan väitöstutkimuksesta ilmenee.

- Jo aiemmin on havaittu, että koulussa heikosti pärjäävät tytöt käyttävät enemmän alkoholia ja tupakkaa kuin muut ja altistuvat sosiaaliselle syrjäytymiselle. Nyt löytyi yhteys koulumenestyksen ja lihomisen välillä, Alatupa toteaa.

Koulunkäyntiin liittyvää lihomisvaaraa selitetään väitöksessä tyttöjen tunnollisella suhtautumisella koulutyöhön: epäonnistuminen lisää stressiä, joka saa syömään liikaa.

Alatupa tutki väitöksessään useiden syrjäytymiseen liittyvien ilmiöiden välisiä yhteyksiä. Hän havaitsi esimerkiksi, että tytöillä hyperaktiivisuus ja pojilla aggressiivisuus ennustavat huonoa koulumenestystä.

Lapsuuden häiriökäyttäytyminen on lisäksi yhteydessä aikuisiän koulutustasoon ja ammattistatukseen.

Alatuvan mukaan kansanterveydellisestä näkökulmasta on tärkeää tunnistaa varhain ne lapset, joilla on ongelmia käytöksessä tai koulumenestyksessä.

- Stressinhallintakeinot ja ruokailutottumukset ovat keskeisessä asemassa lihavuuden ehkäisyssä, mutta myös koulumenestykseen voidaan vaikuttaa. Koulumenestys on yhteydessä oppilaan tapaan oppia, ja tähän on mahdollista vaikuttaa opetusmenetelmiä tai oppimisympäristöä muuntelemalla.
Vain rekisteröityneet voivat kommmentoida artikkeleita